Yleinen

Yyteriä kehitetään kestävästi

Matkailuala Suomessa satsaa vahvasti vastuullisuuteen ja tuo sen asiakkailleen näkyväksi. Niin myös Yyterissä.

Yyterin luonto on uniikki vetovoimatekijä. Meillä on Porissa ainutlaatuinen kohde, ja ainutlaatuisena haluamme sen pitääkin. Haluamme kehittää matkailukohdetta nimenomaan vastuullisesti, luontoarvot edellä, jotta tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan kohteen puhtaasta luonnosta ja harvinaisesta dyynimaisemasta.

Yyterissä, Selkämeren kansallispuistossa ja Natura-statuksessa yhdistyvät nousussa olevat matkailuvaltit: puhdas luonto, rauha, turvallisuus, sekä kestävä kehitys. Yyterin kaikessa kehittämisessä kunnioitetaan näitä vetovoimatekijöitä ja huomioidaan alueen peruselementit: hiekka, meri sekä mäntymetsä.

Kehittämistyötä tehdään jatkuvasti yhteistyössä viranomaisten, paikallisten toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Yyterissä osoitetaan vahvaa sosiaalista vastuullisuutta esimerkiksi työllistämällä nuoria rannan puhdistus- ja siivouspalveluihin.

Alueen asukkaita ja käyttäjiä osallistetaan ympäristöstä huolehtimiseen muun muassa erilaisin talkoin. Sidosryhmäyhteistyössä tehdään konkreettisia suojelu- ja puhdistustöitä. Myös kaupunkilaisia pyydetään mukaan Yyterin tulevaisuuden suunnitteluun esimerkiksi uuden uimavalvojan tornin valinnassa sekä tulevien vuosien kehittämistoimissa.

Dyynien säilyminen taataan ohjaamalla kävijät käyttämään rannalla liikkumiseen lankonkeja ja avointa rantatasannetta. Erilaiset opastekyltit sisältävät valtavasti tietoa alueen luonnosta, alueella liikkumisesta ja roskaamisen vähentämisestä. Dyyniluonnon säilyminen ja alueen ainutlaatuisen eliöstön esille tuominen painottuvat myös näissä ohjeissa.

Valistuksen ohella kestävä kehitys huomioidaan tietenkin kaikissa kehittämisen toimenpiteissä: esimerkiksi Yyterin rantasuihkujen vesi lämpeää aurinkopaneeleilla, materiaalihankinnat eivät voi sotia vastuullisuuden periaatteita vastaan, osa lankongeista on valmistettu kierrätysmateriaaleista, alueelle on tulossa jätteenlajittelupisteet ja jopa Yyterin brändituotteissa on huomioitu kestävä kehitys aina joko materiaalinsa tai käytettävyytensä puolesta.

Yyterin saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti: kesän ajan Yyteriin pääsee helposti julkisella liikenteellä Poriin saapuvien ja Porista lähtevien junien mukaan räätälöidyillä ylimääräisillä bussivuoroilla.

Tämä työ on nyt jo kantanut hedelmää ja Yyteri on saanut ensimmäisenä matkailukohteena Suomessa Green Key -sertifikaatin. Green Key -merkin saanut kohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja toiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen.

Kestävän matkailun eteen tehtävä työ jatkuu. Ja siitä voit lukea lisää vaikkapa verkkosivuiltamme visityyteri.fi. Toimithan sinäkin vastuullisesti vieraillessasi Suomen upeimmalla rannalla Yyterissä!