Yleinen

Yyterin yleissuunnitelma tavoittelee houkuttelevaa ja toimivaa Yyteriä

Yyterin yleissuunnitelma julkistettiin torstaina 28.11. Sen tavoitteena on parantaa alueen yleisilmettä, houkuttelevuutta, tunnistettavuutta, ja käytännön toimivuutta sekä luoda uusia mahdollisuuksia Yyterin käyttäjille ja uusia edellytyksiä liiketoiminnalle.

Tavoitteeseen on kiteytetty paljon sisältöä ja tarkoituksena on nimenomaan tarttua laajemmassa mittakaavassa niihin solmukohtiin, joissa Yyteri on kirvoittanut palautetta: Yyterin pitää olla houkuttelevampi myös dyynialuetta ympäröiviltä osin.

Yyterin tulee olla tunnistettava – jokaisen pitää tietää missä Yyteri on ja miksi tänne kannattaa tulla. Lisäksi yrittämisen tulee olla kannattavaa ja nykyistä helpommin toteutettavaa, mikä vuorostaan tarjoaa lisää mahdollisuuksia Yyterin kävijöille.

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n ja Muuan Oy:n laatimassa Yyterin aukion yleissuunnitelmassa esitetään kehittämistoimenpiteitä Yyterin aukiolle ja pysäköintialueelle, toimenpiteitä sisääntuloteiden kehittämiseksi sekä uudisrakentamista. Suunnittelualue sisältää Yyterin sisääntulotien Yyterinsantojentien ja sen päätteenä olevan aukion, pysäköintialueen, päädyynin rannan puoleisen asemakaavassa osoitetun rakentamisalueen sekä Hevospankintien.

Yyterin aukiosta ja Keisaripankin keskeisistä alueista halutaan yleisilmeeltään rauhallinen ja ympärillään olevaa maisemaa kunnioittava kokonaisuus. Kaikki suunnittelu on tehty maiseman ja luonnon ehdoilla ja huomioon on otettu tärkeät näkymät dyyneille.

Yleissuunnitelmassa tuodaan esiin myös alueen nykyisen rakennetun ympäristön hajanaisuus. Yyterin aukion palveluiden suhde kokonaisuuteen nähdään suunnitelmassa epäselvänä. Mahdollisuutena nostettiin esiin rakennetun ympäristön yhtenäistäminen.

Suunnitelmassa nähdään kolmen rakennuksen kokonaisuus, jotka yhdessä muodostaisivat Yyterin aukion luupin. Ne toimisivat sisäänheittäjinä koko Yyterin alueelle ja kertoisivat kävijöille alueen tarinaa historiasta, reiteistä, linnustosta ja uniikista luonnosta. Nämä kolme rakennusta ovat Piletti, Prikka ja Praasu.

Havainnekuva Piletti-rakennuksesta.

Yyterin aukiolle saavuttaessa ensimmäisenä nähtäisiin Piletti -rakennus. Se toimisi Yyterin yhteisenä infopisteenä, alueellisten toimijoiden showroomina ja esimerkiksi retkien lähtöpisteenä. Se sijoittuisi nykyisen punaisen tuvan alueelle.

Havainnekuva Prikka- ja Praasu -rakennuksista.

Kaupallisemmat toiminnot kehittyvät rannan puolelle nykyisille paikoille. Dyynin takana oleva mahdollinen uusi rakennus Prikka toimisi tapahtumien ja ruokatarjonnan kokonaisuutena: näyttelyiden, pop-up ravintoloiden sekä festivaalien tilana. Kolmas rakennus Praasu kuvataan yleissuunnitelmassa dyyniravintolana ja saunamaailmana, jossa paikallinen laadukas ruoka ja alueen upea luonto näkyisi osana sisustusta.

Nyt tehty suunnitelma on esimerkki siitä, miltä Yyterin ydin voisi tulevaisuudessa näyttää. Suunnitelma on valmis kokonaisuus, joka on kuitenkin luotu siten, että sitä voidaan alkaa toteuttaa osissa.

Työt aloitetaan yleissuunnitelman ulko- ja viheralueista kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymällä investointimäärärahalla. Punaisen tuvan korvaavan Piletti-rakennuksen hankesuunnittelu aloitetaan myös mahdollisimman pian.

Muilta osin yleissuunnitelmassa kuvatut rakennusmassat sijoittuvat kaupungin omistamille mutta vuokrasopimusten perusteella yksityisten tahojen hallitsemille maa-alueille, joiden tähtäin on pitkällä tulevaisuudessa.