Yleinen

Yyterinsantojentien risteystä muokataan

Yyteriin johtavan Yyterinsantojentien ja valtatie 2:n risteysalueella tapahtuu. Alueelle istutetaan parhaillaan metsäpohjamattoa eli kunttaa.

Palataan ensin ajassa vähän taaksepäin. Runsas vuosi sitten risteys oli vielä vanhalla paikallaan, kunnes sitä teollisuuden toiveesta lähdettiin siirtämään. Risteysalueen siirto itsessään ei siis mitenkään liity Yyterin matkailualueen kehittämiseen, vaan vain siirrosta aiheutuneet jatkotyöt.

Kun tiepohjaa alettiin muuttamaan, hakattiin alueelta metsää aika, ainakin näin kävijöiden houkuttelun näkökulmasta, mittavia määriä. Metsäalueet eivät ole kaupungin omistamia ja hallinnoimme ainoastaan aluetta, jota nyt maisemoidaan.

Yhdessä Porin kaupungin viheralueista vastaavien tahojen kanssa lähdimme miettimään, mitä alueelle voidaan tehdä, jotta matkailun kärkikohde ei toivottaisi kävijöitä tervetulleeksi pelkästään hakatun metsän lomasta. Niin syntyi ajatus Yyterille ominaisesta ilmeestä: dyyneistä ja metsästä. Puhdasta hiekkadyynimaisemaa ei alueelle kuitenkaan pystyttäisi toteuttamaan, puhtaasti siitä syystä, että hiekan liikkumista tuulen mukana on mahdoton estää. Siksi jo suunnitteluvaiheessa päätettiin luoda maisemasta ympäröivään metsään sopiva.

Luonnos risteysalueen maisemoinnista.

Hiekkaa on alla kahdesta syystä: ensinnäkin hiekka tuo mieleen lähellä siintävän rannan ja toiseksi hiekka on nyt istutettavalle kuntalle luontainen kasvualusta. Tulevaisuudessa alueelle istutetaan kuntan lisäksi myös rantavehnää, sekä alueen laidoille, näkemäalueiden ulkopuolelle, istutetaan muutaman puun ryhminä metsämäntyä (Pinus sylvestris), joka on luontainen puulaji alueella. Istutusten lomaan ja kumpareille sijoitellaan lisäksi yksittäisiä ja mahdollisuuksien mukaan sammaloituneita maisemakiviä.

Pääosin kanervikosta, puolukasta ja mustikasta koostuvalla kuntta vaatii juurtuakseen kahden ensimmäisen vuoden ajan säännöllistä kastelua kuivina ajanjaksoina. Vettä kasteluun saadaan luontaisesti maapohjasta. Kuntan juurruttua, se kestää satunnaista kulkua ja marjastusta. Ennen juurtumistaan kuntan tulee antaa juurtua rauhassa eikä alueella kulkua tämän vuoksi vielä suositella.

Kunttaa istuetaan viikolla 27. Istutuksia jatketaan syksyllä.

Risteysalue on siis keskeneräinen vielä jonkin aikaa, mutta eteenpäin mennään. Valmistuttuaan kokonaisuudesta tulee mahdollisimman avoin, näyttävä, luonnonmukainen ja maisemaan luontevasti integroituva risteysalue. Kumpareet korostavat risteyksestä etäällä olevaa Y-symbolia johdattaen katsetta symbolille sen molemmin puolin jättäen kuitenkin kirjaimen edustan avoimeksi alueeksi.

Y-kirjaimen sijoittelusta vielä sen verran, että olisin itsekin halunnut symbolin lähemmäs valtatietä. Symbolin sijoittelussa on kuitenkin noudatettu lakipykäliä, joiden mukaan risteysalueelle eikä liian lähelle valtatietä saa sijoittaa mainoksia tai rakennelmia tavalla, josta voi olla liikenteelle haittaa.